+371 65422709, 20203713
Ekskursiju pieteikšana
aptauja
Vai Jūs bieži apmeklējat Daugavpils muzeju?
Muzeja vēsture

    Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs ir viens no vecākajiem Latgales muzejiem. 
    Muzeja pirmsākumi meklējami 20.gs. 20. gados. Pirmo ideju Daugavpilī izveidot muzeju 1925. gadā izteica dzejnieks, rakstnieks, žurnālists, izdevējs un pedagogs Arsenijs Formakovs. 
1926. gadā B. Brežgo Latgales presē atgriezās pie jautājuma par Latgales novada muzeja izveidi. Pamatu šim muzejam varēja veidot Daugavpils Skolotāju institūta savāktā arheoloģijas un etnogrāfijas priekšmetu kolekcijas. 
1933. gadā Daugavpils Skolotāju institūtā varēja aplūkot Latgales tautas mākslas izstādi, kurā bija izstādīti kokgriezumi, keramika un tekstils. Izstādes autors bija pedagogs, arheologs, un profesionālais mākslinieks Oskars Kalējs, kuram piederēja ievērojama keramikas kolekcija. 
    Daugavpils pašvaldība muzeja izveidei atvēlēja telpas divstāvu ēkā Saules ielā 5/7. Finansiālu atbalstu muzeja izveidei sniedza Latvijas Kultūras fonds. 
1938. gada 30. maijā oficiāli tika atklāta Valsts vēstures muzeja Daugavpils nodaļa. Par muzeja direktoru kļuva Oskars Kalējs.

    Daugavpils muzeja atklāšana. 1938.g. 30. maijā.Centrā: Oskars Kalējs un prof.Tentelis, no labās pilsētas galva A.Švirksts.

   O. Kalējs organizēja aktīvu muzeja eksponātu vākšanu. 1939. gadā bagātīgi tika papildināta muzeja arheoloģijas kolekcija ar priekšmetiem, kurus ieguva Dvietes upes, Lubānas ezera un Jersikas pilskalna arheoloģisko izrakumu laikā. Kopā tika atrasti 2481 priekšmets. 
   1940. gada 9. jūnijā, Latgales dziesmu svētku priekšvakarā, notika Daugavpils muzeja paplašinātās ekspozīcijas atklāšana. Šī ekspozīcija bija izvietota deviņās zālēs, kurās tika eksponētas akmens laikmeta – 13.gs. senlietas, Jersikas un Dignājas pilskalnu arheoloģisko izrakumu atradumi, tautas tērpi, audumi, plaša keramikas kolekcija. Vienlaikus ar vēstures ekspozīcijām tika atklāta arī mākslas galerija. 
Pēc Latvijas inkorporācijas PSRS sastāvā, muzeja darbības virzieni mainījās un tika atklātas jaunas nodaļas – revolūcijas un mākslas. 
   Kara laikā ekspozīcija tika slēgta, daudzi eksponāti pazaudēti. 
  1944. gadā muzejs atsāka darbu un tika pārdēvēts par Daugavpils Valsts vēstures muzeju, bet no 1945. gada tas sāka darboties kā Novadpētniecības muzejs. 1949.g. muzeja krājumā bija 3128 vienības.
  Pateicoties novada iedzīvotājiem muzeja krājuma kolekcijas strauji palielinājās un 1959. gadā tās sastādīja vairāk nekā divdesmit tūkstošus vienību. Bija nepieciešamas jaunas ekspozīciju telpas, un 1959. gadā muzejs tika pārcelts uz 1883. gadā celto jūgendstila ēku Rīgas ielā 8, kur tas atrodas vēl šodien.
  1967. gadā Daugavpils Novadpētniecības muzejam tika nodota ēka Muzeja ielā 7, kurā tika izveidots kultūrvēstures ekspozīcijas turpinājums un izstāžu zāle. Jau sešdesmito gadu beigās 14 muzeja zālēs apmeklētāji varēja aplūkot kultūrvēstures ekspozīciju sākot ar 9.g.t.p.m.ē. līdz mūsdienām. Mākslas nodaļas izveide 1969.g. ļāva sistemātiski iepazīstināt gan ar Daugavpils un Latvijas, gan citu pilsētu un valstu mākslinieku darbiem, kā arī ar tautas lietišķo mākslu. 
 Kopš 1980.g. pie muzeja sāka darboties tautas lietišķās mākslas studijas “Latgale” (keramiķi) un “Klūga” (pinēji). 
 Mūsu sabiedrībā notikušās pārmaiņas radīja izmaiņas politiskajā, ekonomiskajā, ideoloģiskajā sistēmā. Atjaunošanas procesi daudziem priekšstatiem, kas gadu desmitus tika kropļoti, parāda to sākotnējo, patieso jēgu. Jaunais laiks rada jaunus uzdevumus muzejiem, kuriem arī jāpiedalās vēstures “balto plankumu” atklāšanā. 
Sākot no 1991. gada Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā notiek kultūrvēstures ekspozīcijas pārveide, tās saturs tiek veidots atbilstoši mūsdienu vēstures zinātnes prasībām. Mākslinieks dizaineris Uģis Auziņš izstrādāja muzeja interjera projektu, ievērojot arhitektūras pieminekļa (jūgendstils) īpatnības. Pašlaik muzeja apmeklētājus sagaida 4 pastāvīgās kultūrvēstures ekspozīcijas zāles (aizvēsture – 1940.g.) un daudzveidīgas izstādes. 1999.g. tika atklāta vēl viena pastāvīgā ekspozīcija “Daugavpils novada daba”. 
1993. gadā tika nodota ekspluatācijai muzeja piebūve, kurā izvietojas jauna krājuma glabātuve, restaurācijas darbnīca, pasākumu zāle, bibliotēka, lasītava un darbinieku kabineti.

   2000., 2005. un 2010.gadā muzejs saņēmis akreditāciju par atbilstību valstī noteiktajiem muzeju standartiem. 
2005.g. tika atvērta mākslinieka L.Baulina galerija. 
  Jebkura muzeja darbībā ir nozīmīga ne tikai pagātne, bet arī tagadne un nākotne, jo tieši muzeji veido tā saucamo laikmetu saikni. Daugavpils muzejs pastāvīgi pilnveido savu piedāvājumu apmeklētājiem; speciālisti cenšas strādāt tā, lai katrs apmeklētājs atrastu sev ko interesantu, pievilcīgu, vērtīgu. 2014.gadā muzejpedagoģisko programmu un nodarbību īstenošanai ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu tika atklāta interaktīvo programmu telpa, kas tiek plaši izmantota dažādu muzeja pasākumu rīkošanai. 
Pieņemts uzskatīt, ka labs ir tāds muzejs, uz kuru gribas atnākt vēl un vēl. Mums ļoti gribētos, lai mūsu muzejs būtu tieši tāds.

Dalīties ar ziņu: