+371 65422709, 20203713
Ekskursiju pieteikšana
aptauja
Vai Jūs bieži apmeklējat Daugavpils muzeju?

Interaktīvās programmas

 

- Pa senā cilvēka pēdām 
- Viduslaiku bruņinieki un Dinaburgas pils
- Atver savu logu krāsu pasaulē
- Iepazīsim Latgales keramiku 
- Atklātnes pasaule
- No tējas dzeršanas vēstures
- Senā skola
- Es esmu tekstildizaineris!
- Pagātnes reveranss
- Profesijas cauri gadsimtiem

Pa senā cilvēka pēdām

Apmeklētājiem ir iespēja ielūkoties Daugavpils novada aizvēsturē, iepazīties ar mūsu senču dzīvi un 10 tūkstošus gadu veciem priekšmetiem: kaula, raga darbarīkiem un bronzas rotaslietām, kā arī pieskarties arheoloģiskajām senlietām.

 

Viduslaiku bruņinieki un Dinaburgas pilsTas ir aizraujošs ceļojums pagātnē, kas stāsta par krustnešu karagājieniem, bruņojumu, ieročiem, neieņemamo piļu celtniecību. Piedaloties bruņinieku iesvētīšanas ceremonijā, skolēni varēs iejusties bruņinieku lomā
.

 

Atver savu logu krāsu pasaulē

Programmas norises laikā  dalībnieki aplūko muzeja gleznu kolekcijas vai mākslas izstādes. Saņemot informāciju par konkrēto mākslinieku daiļradi, nodarbības laikā notiek nosacīta gleznu kopēšana, kurā tiek apgūta prasme skatīt mākslas darbus, atsevišķi aplūkojot tā dažādos aspektus – krāsu, kompozīciju, ritmu… Praktiskajā darbā tiek izmantoti līdzi paņemtie materiāli  - otas, krāsas un A3 papīrs.

Iepazīsim Latgales keramiku

Nodarbība notiek tautas lietišķās mākslas studijas “Latgale” darbnīcā, kur keramiķi stāsta par Latgales keramikas vēsturi un tradīcijām un piedāvā pārbaudīt savas prasmes māla priekšmetu veidošanā.

Nodarbības ilgums: 40 – 60 min.

Cenas: 0,72 Eur

Pieteikties pa tālruni: 26448088.

Atklātnes pasaule

Programmas laikā ir iespēja iepazīties ar atklātnēm kā vērtīgām dokumentālām liecībām, papildināt savas zināšanas par pilsētas vēsturi, ceļot pa 20.gs. sākuma Daugavpils ielām un izveidot savu atklātni.

Nodarbības ilgums: 1 – 1.5 h.

Pieteikties pa tālruni: 654-24155.

No tējas dzeršanas vēstures

Interaktīvās programmas laikā skolēni uzzinās par tējas, par tējas trauku rašanās vēsturi, varēs apskatīt ar muzeja krājuma patvāru kolekciju un iepazīties ar šīs iekārtas darbības principiem.

Mīklas, spēles, viktorīnas, dažādi uzdevumi… Un nobeigumā bērni varēs izbaudīt garšīgo tēju draudzīgā, omulīgā vidē.

Senā skola

Programmas laikā skolēnus iepazīstina ar to,  kā bērni mācījās skolā XIX gadsimtā un XX gadsimta pirmajā pusē. Programmas laikā skolēni papildina zināšanās par skolu vēsturi Daugavpilī (Dinaburgā, Dvinskā), pētot dažādu gadsimtu izglītības dokumentus (liecības, atestātus, dienasgrāmatas, uzslavas rakstus), kā arī iepazīstas ar mācību grāmatu vēsturi, īpašu uzmanību veltot vienai no pirmajām latviešu ābecēm – Vecā Stendera sastādītajai „Bildu ābicei”.

Izmantojot muzeja krājuma mācību grāmatas, skolēniem rotaļu veidā tiek piedāvāti dažādiem vēstures periodiem raksturīgi uzdevumi: lasīšana vecajā drukā, glītrakstīšana, aritmētika, zīmēšana. Uzdevumu veikšanai bērni lieto vēstures periodam atbilstošus rakstāmpiederumus: tinti, spalvaskātus, ogles.

 Programma domāta 2.  6. klases skolēniem.

Es esmu tekstildizaineris

Programmas laikā skolēni iepazīstās ar dažādu paaudžu mākslinieku radošo tekstilmākslas darbu devumu plašākā laika periodā, kā arī ar mūsdienu tekstilmākslas virzieniem. Skolēniem ir iespēja arī pašiem veidot savu vizuālās mākslas darbu atbilstoši mākslas veida paraugiem, apgūt un attīstīt praktiskās iemaņas un radošumu.

Pagātnes reveranss

Programmas laikā skolēniem būs iespēja iepazīties ar 19. gs. beigu – 20. gs. sākuma viesistabas interjeru, uzzināt par tā laika modi, kā arī par sabiedrisko dzīvi Daugavpilī (Dvinskā) 19. gs. beigās – 20. gs. sākumā.

Ar multimediju programmas palīdzību skolēni varēs aplūkot pilsētas vecās fotogrāfijas un atklātnes.

Profesijas cauri gadsimtiem


Programmas laikā skolēni tiks iepazīstināti ar dažādām izzūdušām profesijām, kuru pārstāvji kādreiz dzīvoja mūsu pilsētā, ar profesijām, kuras laika gaitā transformējušās. Skolēni varēs uzzināt daudz interesantu faktu par mūsu pilsētas vēsturi, tās kultūras dzīvi un ekonomisko stāvokli dažādos laika posmos.

Programmas laikā tiks demonstrēti priekšmeti no muzeja krājuma, kurus izmantojuši dažādu profesiju pārstāvji – svari, mucas, ormaņu rati, komutators, rakstāmmašīna, vecās fotogrāfijas utt.

Tiks piedāvāti arī dažādi grupu uzdevumi zināšanu nostiprināšanai.

Nodarbības ilgums: 1 h – 1 h 30 min.
Vecums: 4.-8.klase
Cena: 1 EUR/cilv.

Iepriekšēja pieteikšanās vismaz trīs dienas iepriekš, zvanot pa tālruni 654 24155.